Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray (BR0000010009512)

2019-08-06T12:29:01Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.