Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray (BR0000012404827)

2019-08-06T12:29:00Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.