Ambrosia trifida L. (BR0000011655695)

2019-08-06T12:29:36Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.