CTK Predstavlja: »Objavi odprto ali ... ?«

2019-07-08T06:05:51Z (GMT) by Mitja V. Iskrić Maja Vihar

V predavanju bodo na kratko predstavljeni ključni premiki na področju znanstvenega komuniciranja, ki odpirajo nove razsežnosti v smeri odprtega objavljanja oz. odprte znanosti. Kljub nedvoumnim pozitivnim učinkom teh premikov pa se (predvsem) raziskovalci v praksi srečujejo s kar pogostimi, manjšimi ali večjimi, ovirami in problemi: kako izbrati ustrezno pot za objavo rezultatov raziskav v odprtem dostopu glede na zahteve financerja, pogoje založnikov, znanstvene kriterije in razpoložljiva sredstva; kako najti relevantno revijo / založnika za objavo in primerno avtorsko zaščititi svoje delo; na kakšen način in v kakšni obliki deliti znanje (repozitoriji, akademska socialna omrežja); kje poiskati pomoč in informacije (spletni viri, osebni stiki s strokovnjaki v knjižnicah, projektnih pisarnah ipd.). Na koncu bomo omenili še izzive odprte znanosti v prihodnosti (načela Načrta S, Evropski oblak odprte znanosti, naslednji okvirni program EU za raziskave in inovacije, politike slovenskih financerjev raziskovalne dejavnosti).«