Kitaibelia vitifolia Willd. (BR0000012099979)

2019-07-03T17:31:35Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.