Salicornia europaea L. (BR0000012515813)

2019-07-04T22:28:28Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.