Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин І (скупчення Е) / Excavations of Upper Palaeolithic site Velykyi Dyvlyn I (E concentration)

2018-03-18T04:46:13Z (GMT) by Khoptynets Ivan Shydlovskyi Pavlo

У статті публікуються результати розкопок 2009-2010 р. пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин І, скупчення Е. Подасться характеристика топографічного розташування пам'ятки, розглядаються особливості планіграфії та стратиграфії комплексу, проводиться аналіз крем’яного інвентарю. За характерними особливостями обробки кременю стоянку віднесено до фінального палеоліту та наведено аналогії серед інших пам ’яток Східної Європи.